Lord, I never wanted to be separated from You.

Quiapo Church and Sto. Domingo Church : Lenten and Easter Schedule of Activities 2011

SANTO DOMINGO CHURCH (QC)


March 9, 2011 - Ash Wednesday
Imposition of Ashes and Holy Mass:
6:00am, 7:00am, 8:00am, 9:00am, 10:00am, 11:00am, 12:00nn
4:00pm, 5:00pm, 6:00pm, 7:00pm

March 10 to 12 - Masses from Thursday to Saturday after Ash Wednesday
5:45am, 6:30am, 7:15am, 8:00am, 12:15pm, 6:00pm

Every Fridays of the Lent 
5:00pm - The Way of the Cross

Holy Masses for the Sundays of Lent
March 13, 2011 - First Sunday of Lent
March 20, 2011 - Second Sunday of Lent
March 27, 2011 - Third Sunday of Lent
April 3, 2011 - Fourth Sunday of Lent
April 10, 2011 - Fifth Sunday of Lent
Holy Masses:
5:00am, 6:00am, 7:00am, 8:00am, 9:00am, 10:00am, 11:00am, 12:00nn
4:00pm, 5:00pm, 6:00pm, 7:00pm

Holy Masses from Mondays to Saturdays of Lent
March 14 to 19 - First Week of Lent
March 21 to 26 - Second Week of Lent
March 28 to April 2 - Third Week of Lent
Holy Masses:
5:45am, 6:30am, 7:15am, 8:00am, 12:15pm, 6:00pm
April 4 to 9 - Fourth Week of Lent
April 11 to 16 - Fifth Week of Lent
Holy Masses:
6:00am, 7:00am, 8:00am, 12:15pm, 6:00pm

April 17, 2011 - Palm Sunday
6:30am and 3:30pm - The Commemoration of the Lord's enter to Jerusalem
Holy Masses:
5:00am, 6:00am, 7:00am, 8:00am, 9:00am, 10:00am, 11:00am, 12:00nn
4:00pm, 5:00pm, 6:00pm, 7:00pm
Note: Hourly Blessings of the Palms within the Mass

April 18 to 20 - Masses From Monday to Wednesday of the Holy Week
6:00am, 7:00am, 8:00am, 12:15pm, 6:00pm

PABASA 2011 sa Santo Domingo
April 20, 2011 (Holy Wednesday) from 8:00am to 5:00pm
April 21, 2011 (Holy Thursday) from 8:00am to 4:00pm
April 22, 2011 (Good Friday) from 8:00am to 12:00nn

April 21, 2011 - Holy Thursday
7:00am - Christian Morning Prayer
8:00am - Common Penitential Rites
8:00am to 12:00nn - Confession/Holy Hour
5:00pm - Sunset Mass for the Celebration of the Lord's Supper
6:00pm to 12:00mn - Vigil at the Altar of Repose
7:00pm to 11:00pm - Confession/Holy Hour

April 22, 2011 - Good Friday
7:00am - Christian Morning Prayer
8:00am to 12:00nn - Confession/Holy Hour
12:00nn to 3:00pm - Siete Palabras
3:30pm - Celebration of the Lord's Passion
5:00pm - Procession of Santo Entierro
5:00pm to 9:00pm - Confession/Holy Hour
9:00pm - Procession of Soledad

April 23, 2011 - Holy Saturday
7:00am - Christian Morning Prayer
8:00am to 12:00nn - Confession/Holy Hour
10:00pm - Easter Vigil Celebration
Note: Please bring your Candles for this Celebration

April 24, 2011 - Easter Sunday
4:30am - Salubong
Holy Masses:
5:00am, 6:00am, 7:00am, 8:00am, 9:00am, 10:00am, 11:00am, 12:00nn
4:00pm, 5:00pm, 6:00pm, 7:00pm

___________________________________________________


QUIAPO CHURCH (Manila)

April 10 - Sunday: LAZARUS SUNDAY / DOMINGO DE LAZARO
2:00n.h. - Grand Station of the Cross

April 17 - Sunday: LINGGO NG PALASPAS SA PAGPAPAKASAKIT NG PANGINOON (Simula ng Mahal na Araw)
4:30n.u. - Pagbabasbas ng mga Palaspas kasabay ang Prusisyon at Misa
- Regular Mass Schedule

April 18 - Monday: LUNES SANTO
- Regular Mass Schedule
3:00n.h. - Simula ng PABASA

April 19 - Tuesday: MARTES SANTO
- Regular Mass Schedule
- Pagpapatuloy ng PABASA

April 20 - Wednesday: MIYERKULES SANTO
- PABASA (magtatapos ng 3:00n.h)
7:00pm - SENAKULO (Sa loob ng Simbahan)

April 21 - Thursday: HUWEBES SANTO
6:00n.u. - CHRISM MASS (Manila Cathedral)
- VISITA IGLESIA
5:00n.h. - Washing of the Feet
- Mass of the Lord's Last Supper
- Paglilipat ng Blessed Sacrament sa Altar of Repose
7:00n.g. - Vigil at the Altar of Repose
- Continuation of the VISITA IGLESIA

April 22 - Friday: BIYERNES SANTO
5:00n.u. - PRUSISYON NG PASYON NG MAHAL NA POONG NAZARENO
12:00n.t. - Seven Last Words (SIETE PALABRAS)
3:00n.h. - Paggunita sa Pagpapakasakit at Pagkamatay ng ating Panginoong Hesukrito
- Pagpapahayag ng Ebanghelyo
- Pagpaparangal sa Krus na Banal
- Panalangin ng Bayan
- Banal na Komunyon
5:00N.H. - PRUSISYON NG SANTO ENTIERRO AT IBA PANG MGA SANTO
- Pagpapatuloy ng Pagtatanghal sa Krus na Banal

April 23 - Saturday: SABADO DE GLORIA
9:00n.g. - EASTER VIGIL
- Pagbabasbas ng Apoy at Kandila ng Paskuwa
- Pagpapahayag ng Ebanghelyo
- Pagsasariwa sa Binyag
- SALUBONG pagkatapos ng Misa

April 24 - Sunday: LINGGO NG PASKO NG PAGKABUHAY
- Regular Mass Schedule

1 comment

  1. Saan po yung routes ng Black Nazarene sa Friday, April 22, 2011? Thanks

    ReplyDelete

God bless you!

Professional Blog Designs by pipdig